Splošni pogoji nagradne igre

NEST KIND d.o.o. organizira nagradno igro, kjer podarja 2 (dve) Bio kremi za sončenje. Izžrebana bosta 2 (dva) zmagovalca, ki bosta vsak prejela po 1 (eno) Bio kremo za sončenje.

Organizator nagradne igre je Nest Kind d.o.o., Vajngerlova 11, 2000 Maribor. Organizator izvaja nagradno igro v promocijske namene.

Trajanje nagradne igre:
Nagradna igra traja od 8.7.2022 do 10.7.2022 do 23.59 ure na uradni Facebook strani Nest Kind (https://www.facebook.com/nestkind.si) in uradni Instagram strani Nest Kind (https://www.instagram.com/nest_kind/).

Postopek:
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki v obdobju trajanja nagradne igre sodelujejo s prijavo na le to. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da udeleženec v nagradni igri pod objavo nagradne igre na platformi Facebook in/ali Instagram opravi zahtevano nalogo. Šteje se, da s prijavo na nagradno igro posameznik pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro, sprejema pravila nagradne igre in se z njimi strinja.

Postopek izbire zmagovalca:
Zmagovalca nagradne igre bosta naključno izžrebana izmed vseh sodelujočih v nagradni igri. Žrebanje bo potekalo 11.7.2022.

Nagrada:
1 x Nest Kind Bio krema za sončenje 

Vrednost nagrade:
Vrednost nagrade je vrednost izdelka – skupna vrednost dveh izdelkov v maloprodajni ceni znaša 29,80€.

Obveščanje nagrajencev in oblika izplačila nagrade:
Nagrajenec bo z uporabniškim imenom označen v objavi na Facebooku in Instagramu na dan žreba, torej 11.7. 2022. Nagrajenec bo pozvan, da se javi v zasebnem sporočilu prek platforme Facebook oz. Instagram. V kolikor nagrajenec ne posreduje podatkov za prevzem nagrade v roku 8 dni, ima organizator pravico ponoviti žreb pod enakimi pogoji in nagrado podeliti drugemu izžrebancu.

Zasebnost in varstvo podatkov:
Upravljavec osebnih podatkov je Nest Kind d.o.o., Vajngerlova 11, 2000 Maribor. Osebni podatki, ki jih s sodelovanjem v nagradni igri posredujete upravljavcu, se bodo obdelovali izključno za namene izvedbe nagradne igre (kontaktiranje izžrebanih oseb, ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, javna objava nagrajencev na Facebook strani Nest Kind). Podatki o sodelujočih se bodo hranili do zaključka nagradne igre.
Sodelovanje v nagradni igri je prostovoljno, s sodelovanjem pa soglašate z obdelavo osebnih podatkov za zgoraj zapisan namen. Soglasje lahko kadarkoli prekličete, pri čemer preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je do preklica izvajala.

Nagradna igra ni na noben način povezana s platformama Facebook in Instagram. Facebook in Instagram ne izvajata, ne prirejata in nista pokrovitelja nagradne igre. Facebook in Instagram sta izvzeta iz vseh odškodninskih in drugih zahtevkov udeležencev nagradne igre.

Veljavnost pravil:
Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo in izdajo nagrade ter udeležence, ki z oddajo prijave k sodelovanju v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Za dodatne informacije se lahko zainteresirani obrnejo na info@nest-kind.si.

Za tolmačenje pravil je pristojen organizator, s sodelovanjem v nagradni igri pa udeleženec sprejme ta pravila in z njimi soglaša. Rezultati žrebanja so dokončni in zoper njih ni ugovora po teh pravilih.